تماس با من

در صورتی که پروژه ای دارید

سوالی دارید

انتقاد کنید

شکایت کنید!

و یا فقط می خواهید حرف بزنید در مورد مسائلی که دوست دارید! با من تماس بگیرید

۰۹۳۶۲۱۹۶۳۴۳

omid.ahmadyani@outlook.com