انجام پروژه های برنامه نویسی دیجیتال مارکتینگ نرم افزاری و غیره

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

با سلام آنچه که در این پروژه قرار هست انجام بشه اینه که قرار هست اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری در ایران جمع آوری بشه، روی…